Huisregelement

Huis- en gedragsregels Ladies only gym proud:

Bij Ladies only gym proud gelden er 15 regels waaraan jij je moet houden. Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen met een trots gevoel naar huis kan. Bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels.

 1. Wanneer je bij Ladies only gym proud komt training respecteer je onze algemene voorwaarden en regels.
 2. Je traint bij Ladies only gym proud training op eigen risico.
 3. Ladies only gym proud is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen spullen.
 4. Ladies only gym proud is alleen toegankelijk voor leden met een afspraak die gemaakt is via Eversports.
 5. Bij Ladies only gym proud komen veel verschillende culturen samen. Respecteer elkaar en gebruik geen verbale of fysieke intimidatie.
 6. Het is niet toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen binnen Ladies only gym proud (binnen elke vorm van).
 7. Draag gepaste sportkleding.
 8. Gebruik de apparatuur op de aangegeven manier.
 9. Relatie- en/of concurrentiebeding is ten strengste verboden.
 10. Je wordt verzocht de door jou gebruikte attributen terug te plaatsen op de plek waar het hoort.
 11. Voor een afspraak/training dien je op tijd te komen.
 12. Afmelden voor een afspraak/training dient je 3 uur voor de geboekte tijd aan te geven. Gebeurt dit niet is Ladies only gym proud gerechtigd deze volledig in rekening te brengen.
 13. Schoenen dien je bij binnenkomst in het het schoenenrek te plaatsen.
 14. Houd je aan de instructies en aanwijzingen van al het personeel van Ladies only gym proud.
 15. Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die je gaat volgen. Voorafgaand aan de aanvang van de les dien je buiten de zaal te wachten.

Huis- en gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

 1. De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 2. De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 3. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of een wedstrijd (max. 15 min voor aanvang van de les).
 4. De ouder/verzorger ziet erop toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 5. De ouder/verzorger ziet erop toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zalen rondlopen indien ze op dat moment geen les of training volgen.
 6. De ouder/verzorger spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.
 7. De ouder/verzorger neemt tijdens de les in het restaurant plaats en kan vanuit hier de gehele training meekijken.

Note: Huisdieren zijn niet toegestaan.

Met het betreden van Ladies only gym proud geeft u aan zich te houden aan de bij Ladies only gym proud geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot Ladies only gym proud. Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van het lesgeld. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Tijdelijke introductieaanbieding

5 euro

Voor de eerste 2 proeflessen!